Pożyczki

Pożyczki unijne są dostosowane do różnych potrzeb przedsiębiorców i instytucji, co pozwala na wsparcie szerokiego spektrum działań gospodarczych i społecznych. 

1. Pożyczki obrotowe

Pożyczki obrotowe są przeznaczone do finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstw. Ich głównym celem jest poprawa płynności finansowej firmy, co jest kluczowe dla utrzymania ciągłości operacyjnej. Mogą one pokrywać koszty takie jak wynagrodzenia, zakup surowców, opłaty za usługi czy też inne bieżące wydatki. Te pożyczki są zwykle oferowane na krótki lub średni okres i są idealne dla firm potrzebujących dodatkowych środków na pokrycie sezonowych wzrostów w zapotrzebowaniu lub przejściowych trudności finansowych.

2. Pożyczki inwestycyjne

Pożyczki inwestycyjne są przeznaczone do finansowania długoterminowych inwestycji w rozwój firmy. Mogą one obejmować zakup maszyn, sprzętu, nieruchomości lub technologii, które są niezbędne do rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa lub wprowadzenia innowacji. Pożyczki inwestycyjne są zazwyczaj udzielane na dłuższy okres i wymagają szczegółowego biznesplanu, który wykazuje, jak inwestycja przyczyni się do wzrostu firmy.

3. Pożyczki rozwojowe

Pożyczki rozwojowe skupiają się na wsparciu projektów, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstwa. Mogą one obejmować wprowadzenie nowych produktów lub usług, ekspansję na nowe rynki, czy też wdrażanie zaawansowanych technologii. Te pożyczki są szczególnie korzystne dla firm, które mają już solidną pozycję na rynku, ale potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego, aby przejść na kolejny etap rozwoju.

4. Pożyczki ekoenergetyczne

Pożyczki ekoenergetyczne są dedykowane projektom, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej i promowanie zrównoważonego rozwoju. Obejmują one finansowanie działań takich jak modernizacja systemów grzewczych, instalacja paneli słonecznych, termomodernizacja budynków czy wdrażanie technologii przyjaznych dla środowiska. Te pożyczki wspierają firmy w redukcji kosztów operacyjnych oraz zwiększaniu ich "zielonego" profilu, co jest coraz bardziej cenione na współczesnym rynku.

5. Pożyczki na otwarcie firmy

Pożyczki na otwarcie firmy są przeznaczone dla przedsiębiorców, którzy stoją na początku drogi biznesowej i potrzebują kapitału początkowego do uruchomienia swojej działalności. Te pożyczki mogą pokrywać szeroki zakres potrzeb, takich jak zakup pierwszego wyposażenia, wynajem przestrzeni biurowej lub produkcyjnej, zakup towarów handlowych, czy też pokrycie kosztów związanych z pierwszymi miesiącami działalności, zanim firma zacznie generować przychody.


Nasza firma oferuje również usługi w zakresie finansowania komercyjnego, które są kluczowe dla rozwoju przedsiębiorstw na różnych etapach ich działalności. Finansowanie komercyjne obejmuje szeroki wachlarz produktów finansowych, które są dostosowane do specyficznych potrzeb biznesowych, w tym pożyczki inwestycyjne, kredyty obrotowe, a także finansowanie specjalnych projektów.