Pożyczka obrotowa

Pożyczka obrotowa - 30_1.png Pożyczka obrotowa 
Dla kogo? 
Dla firm, które zmagają się ze skutkami wywołanymi epidemią Covid 19, w szczególności spadkiem przychodów, zmniejszeniem zatrudnienia, ograniczeniem inwestycji rozwojowych, przerwaniem łańcucha dostaw, zmianą struktury popytu i podaży, inflacją.
Warunki:
  • - kwota do 500 000,00 zł,  
  • - maksymalny okres spłaty dla pożyczek o wartości do 300 000,00 zł: 36 m-cy
  • - maksymalny okres spłaty dla pożyczek o wartości jednostkowej od 300 000,01 zł do 500.000,00 zł: 60 m-cy 
  • Oprocentowanie stałe na warunkach korzystniejszych niż rynkowe zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis:
    - 2,39% dla podmiotów z obszaru preferencji do kwoty 300 000,00 zł
    - 3,89% dla podmiotów poza obszarem preferencji do kwoty 300 000,00 zł
    - 4,39% - pożyczka powyżej 300 000,00 zł
Przykładowe PKD obszaru preferencji: 55.10.Z, 55.20.Z, 56.10.A, 79.11.A, 93.11.Z
Zabezpieczenie:
- obligatoryjnie weksel in blanco oraz hipoteka na nieruchomości 
Na co?
Wydatki bieżące związane z prowadzoną działalnością gospodarczą (zakup środków obrotowych niezbędnych do prowadzonej działalności, bieżące wydatki firmy związane z funkcjonowaniem, np. energia elektryczna, wynagrodzenia, usługi prawne lub księgowe, itp.).
Lokalizacja: województwo dolnośląskie