Pożyczka EKO

Pożyczka EKO - 31_1.png

Pożyczka dot. Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego u Przedsiębiorstw na terenie województwa wielkopolskiego, których celem jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza tj. INSTALACJA FOTOWOLTAIKI NA ŚRODKACH TRWAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

Dla kogo?
Dla przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego.

Kwota pożyczki

do 1 200 000,00 zł

Okres spłaty

do 120 miesięcy

Karencja

do 12 miesięcy

Oprocentowanie

2,84% - oprocentowanie stałe na warunkach pomocy de minimis, w przypadku Obszaru preferencji
5,68% - oprocentowanie stałe na warunkach pomocy de minimis, poza Obszarem preferencji
od 6,68% - oprocentowanie zmienne lub stałe, na warunkach rynkowych, w przypadku braku możliwości udzielenia pomocy de minimis

Zabezpieczenie

Obowiązkowym zabezpieczeniem jest weksel in blanco wystawiony przez pożyczkobiorcę oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci hipoteki na nieruchomości ( preferowana nieruchomość nieposiadająca innych wpisów)